Tarieven

U kunt een afspraak maken bij Dievita Diëtistenpraktijk via een verwijzing van een arts of rechtstreeks.
Dievita Diëtistenpraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is aangesloten bij de ketenzorg.

Vergoeding zorgverzekeraar
Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed door alle zorgverzekeraars.

Voor iedereen is er een verplicht eigen risico vastgesteld van €385 per jaar. Dat houdt in dat zorg uit uw basisverzekering, o.a. medicijnen, bloedafname en andere aanvullende onderzoeken, ziekenhuisbezoek, andere zorgverleners en diëtist van uw eigen risico afgehaald kunnen worden door de zorgverzekeraar. Voor de diëtist is dit een maximaal bedrag van €245 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
Aanvullende verzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering wanneer u aanvullend verzekerd bent. Over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaald u geen eigen risico. Vraag de diëtist of uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Ketenzorg

Vanuit de ketenzorg heeft u recht op ten minste 3 uur (Soest, Amersfoort) en onbeperkte vergoeding (Bussum, Hilversum, Huizen, Weesp) dieetadvisering bij onderstaande diagnoses. Over de vergoeding vanuit de ketenzorg betaald u geen eigen risico.  
Diabetes
– Nieuwe diabeet type ll
– Diabetes type ll niet goed gereguleerd, voorafgaand instellen insuline
– Diabetes type ll, instellen op insuline
– Diabetes type ll, instellen op basis bolus insuline
– Diabetes type ll, met nierfunctiestoornis
– Diabetes type ll, met hypertensie
– Diabetes type ll, met hypercholesterolemie/dyslipidemie
– Diabetes type ll, met BMI ≤ 35
Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

COPD
– COPD (alle diagnoses)

CVRM (cardiovasculair risico management)
Nieuwe CVRM patiënt
CVRM patiënt met nierfunctiestoornis
CVRM patiënt met hypertensie
CVRM patiënt hypercholesterolemie/dyslipidemie
CVRM patiënt met BMI ≥ 35

Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.
Let op niet alle huisartsen zijn aangesloten bij de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

Zelf betalen
Wij hebben onze facturatie naar de cliënt uitbesteed aan Infomedics.

U wenst zelf te betalen of uw vergoeding bij de zorgverzekeraar is op
Wij hanteren voor zelf betalen een tarief van €85 per uur (2024) en een tarief van €35 voor huisbezoek toeslag.

Soort consult                                       Tijdsbesteding
Intake gesprek                                           60 minuten + 30-45 minuten dieetadvisering
Vervolgafspraak                                        15-45 minuten
Telefonisch consult                                  15-30 minuten
Beantwoorden (lange of meerdere
vragen (per mail/telefonisch)                15 minuten
Overleg familie/huisarts/verzorging    15 minuten
Aanvraag bijvoeding                                15 minuten
Opstellen/aanpassen dieetadvies          15-30 minuten
Tussentijdse-/eindrapportage
(kort consult)                                             15 minuten
Overdracht dossier                                   15 minuten

 

U heeft uw afspraak niet op tijd afgezegd
Wanneer u uw afspraak af wilt zeggen/verplaatsen met de diëtist, dient u dit op werkdagen minimaal 48 uur voor een intake en 24 uur voor een vervolgconsult telefonisch via 035 6921146 of via het mailadres info@dievita.nl mee te delen.
Indien u dit nalaat zullen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Let op ook wanneer u te laat komt voor uw afspraak, kunnen wij besluiten om het consult niet door te laten gaan. De reden hiervoor is dat onze agenda’s aansluitend gepland staan met cliënten. Wanneer u te laat bent voor uw consult heeft de diëtist onvoldoende tijd voor het consult en het registreren in uw dossier. Ook willen wij voorkomen dat ons spreekuur uitloopt voor andere cliënten.

Bij een afspraak waarvoor 15 minuten in de agenda gereserveerd staat, hanteren wij niet later dan 5 minuten aanwezig zijn. Voor een consult van 30 minuten is dit 15 minuten.
Indien u niet op tijd af kunt zeggen in verband met ziekte en of om een andere (acute) reden niet in staat om naar de praktijk te komen dan kunnen wij uw consult omzetten naar een telefonisch consult of videocall om kosten voor een niet nagekomen afspraak te voorkomen.